zatvori [X]

NAPOMENA:
Prilozi koji se nalaze na ovoj stranici moraju se prethodno preuzeti (download-ovati) na vaš računar. Na vašem rašunaru neophodno je i da prethodno budu instalirani sledeći programi:

Autodesk DWF Viewer - za planove u DWF formatu
Adobe Acrobat Reader - za tekstualne priloge u PDF formatu

Ove programe možete preuzeti sa našeg sajta ili sa sajta proizvođača.
Ovi programi spadaju u kategoriju freeware softvera i mogu se besplatno koristiti.
PLAN GENERALNE REGULACIJE SISTEMA ZELENIH POVRŠINA BEOGRADA, SL.L. 110/19

Grafika

Tekst