Mape na ovom serveru mogu da se pregledaju samo u Internet Explorer-u. U desnom delu ekrana odaberite neku od ponuđenih funkcija, ili pretražite plan Beograda komandama Autodesk MapGude-a. Komandama Autodesk MapGuide-a se pristupa pritiskom na desni taster miša kada se pokazivač miša nalazi na mapi.
Granice su informativnog karaktera,
zaključno sa Sl. l. Bgd. 78/17 (7. novembar 2017.)