zatvori [X]

NAPOMENA:
Da biste nesmetano mogli da pregledate sadržaj ove stranice neophosno je da na svom računaru imate instaliran Microsoft Silverlight 2.0 dodatak za Vaš web pretraživač.

Ovaj dodatak vam omogučava da priložene planova možete veoma lako pomerati, uveličavati i detaljno pregledati.

KOMANDE:
[+ zoom] scroll gore
[- zoom] scroll dole
[pomeranje] levi klik mišem i povlačenje crteža
Generalni plan Beograda 2021. (Faza 2) - [saobracaj]

Prikaz planova na ovoj stanici koristi Microsoft Silverlight tenologiju.

Da biste mogli da pogledate sadržaj ove stranice potrebno je da na vašem računaru imate installiran Microsoft Silverlight 2.0 dodatak za vaš internet pretraživač.

Ovaj dodatak morate preuzeti na vaš računar i nakon toga pokrenuti proces instalacije nakon čega ćete biti u mogućnosti da vidite sadržaj ove stranice.

Veličina instalacione datoteke koju treba preuzeti je ~4MB.

Get Microsoft Silverlight